Wie zijn we

We noemen ons Evangelische Christenen, omdat we geloven in het evangelie van Jezus Christus.

Onze kleine maar dynamische groep gelovigen weet zich verbonden met miljoenen andere christenen over de gehele wereld. Sinds Jezus' komst naar deze wereld zijn er steeds volgelingen van Hem geweest. De Gemeente van Jezus Christus kunt u vandaag in allerlei kerken en gemeenten vinden. 

Waarom we Jezus zo belangrijk vinden? Kijk eens naar: www.waaromjezus.be. Dit is een website met een interactieve Bijbelcursus van o.a. de EO (Evangelische Omroep) die dit duidelijk uitlegt.

Sinds 1988 worden in Dilbeek iedere zondag Evangelische samenkomsten gehouden. Dit na verschillende evangelisatieacties die georganiseerd werden door de Belgische Evangelische Zending. Eerst kwam er een jaarteam o.l.v. Kees Van der Griendt. Daarna werd Luc Cocquyt predikant. Nu is dat sinds maart 1994 Piet Krijnen. 

Onze samenkomsten staan open voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen, iedereen hoort erbij!! Kinderen worden in verschillende leeftijdsgroepen opgevangen in de 'zondagschool'. Zelfs de allerkleinsten kunnen meekomen!  We zijn steeds als één grote familie samen. Tijdens de samenkomst luisteren we naar de verkondiging van Gods Woord de Bijbel, we zingen een aantal liederen en natuurlijk is er gebed.

We hebben een aantal enthousiaste muzikanten die de samenzang begeleiden. Iedere keer is het weer anders en steeds een blijde gebeurtenis.

Na afloop van de samenkomsten (rond 11.30 uur) is er bij een kopje koffie steeds ruim de gelegenheid om met elkaar na te praten.1020

Het bestuur van onze gemeente:

De Evangelische Gemeente in Dilbeek is een vzw en heeft dus een eigen bestuur, een beheerraad. Anders dan de Rooms Katholieke Kerk is zij plaatselijk geheel autonoom. Er zijn dus bijvoorbeeld geen bisschoppen. Wel zijn er regionale, nationale en internationale betrekkingen met andere kerken. Maar buiten de wettelijke verantwoordelijkheden t.o.v. de overheid zijn de plaatselijke gelovigen in wezen alleen verantwoording verschuldigd aan de Heer en natuurlijk ook aan elkaar. Landelijk is er de verbondenheid met andere protestants-evangelische gemeenten en organisaties: 

  • BEZ : Belgische Evangelische Zending (stichtte onze gemeente) 

  • VEG: Vrij Evangelische Gemeenten (dit zijn onze zustergemeenten) 

  • EAV: Evangelische Alliantie Vlaanderen 

We zijn lid van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België; zo een erkende christelijke gemeenschap of kerk.